Testování turbodmychadel v zátěži s protokolem

Pokud se Vám zdá, že Váš vůz:

 • nemá ten správný výkon
 • má příliš pomalý zátah od spoda "velká turbodíra" 
 • turbo je příliš hlučné nebo vydává divné zvuky
 • máte podezření na únik oleje přes turbo
 • nebo jen chcete znát stav turba a předejít případnému poškození 

 

Pak nechte Vaše turbo u nás otestovat.

 
 
 
 

Vlastníme stroj TURBO POWER TEST, který dokáže otestovat: 

 • sací a tlačný výkon turba v různých režimech zatížení (množství a tlak vzduchu)
 • poměr tlaků mezi vstupem a výstupem turba
 • správnost nastavení mechanické i elektronické regulace turba, která je nejdůležitější pro správnou funkci turba
 • odzkoušení, kalibrace a programování elektronických řídících jednotek turbodmychadel
Tento unikátní stroj v plné verzi je jediný v ČR.
 
Dále také umíme otestovat a zredukovat případný únik oleje nebo velikost vibrací na hřídeli turba, které se projevují zvukovými projevy (houkání, pískání). 
Ty jsou velmi velmi nebezpečné pro turbo a při neřešení těchto problémů dojde dřív nebo později k destrukci turba, která si vždy vyžádá mnoha tisícové náklady !!
 
 

Ceník testování

Popis

Cena

Poznámka

Kompletní Statický + Dynamický Test regulace turba v zátěži

+ její nastavení,doladění 

+ protokol

(mechanická regulace)

1500,-

 

Nutné při každém zásahu do regulace turba, např.čištění, oprava nebo jen rozebrání. 

Též vhodné jako Test při podezření na nesprávnou funkci turba. Vhodné v kombinaci se zátěžovým Testem

Kompletní Statický + Dynamický Test regulace turba v zátěži

+ nastavení, doladění nebo naprogramování ŘJ

+ protokol

(elektronická regulace nebo regulace s pozičním sensorem)

2000,-

 

Nutné při každém zásahu do regulace turba, např.čištění, oprava nebo jen povolení držáku ovládání regulace. 

Též vhodné jako Test při podezření na nesprávnou funkci turba. Vhodné v kombinaci se zátěžovým Testem

Zátěžový Test kompresoru turba

měření množství dodávaného vzduchu v závislosti na otáčkách

+ protokol

500,-

 

Spolehlivě odhalí problémy s výkonem. Stává se nejčastěji při nevhodně zvolených součástí při opravě, vydřených obalech turba nebo přidřených ložiskách.

Kontrola vyvážení rotoru turba + test úniku oleje

+ případné Dynamické vyvážení hřídele turba

+ protokol

1500,-

 

Zvýšené vibrace se projevují zvukovými projevy (houkání, pískání) a vždy vedou k poškození

 

 

Základní Statický Test regulace turba

Při tomto testu dochází k měření průtoku vzduchu výfukovou částí turba při různých polohách regulace turba. Výsledky jsou porovnány s hodnotami nového, originálního turbodmychadla a na základě těchto hodnot můzeme přesně nastavit regulaci turba, která je důležitá pro správnou funkci turba. Vpřípadě elektronických regulací turba (řídící jednotka turba) je možno jednotku zkontrolovat, nastavit nebo přeprogramovat pro bezpoblémovou funkci turba.

 

 

Dynamický Test regulace turba v zátěži

= Měření a nastavení proměnlivé geometrie v závislosti na poměru vstupního tlaku a plnicího tlaku.

Umožňuje měření poměrů tlaků turbodmychadla a nastavení regulace turba podle tohoto parametru. Také je možné kontrolovat správné otáčky hřídele turbodmychadla.

V případě, že se vyskytne některý z níže uvedených problémů, může být tlak turbodmychadla o 15% nižší, než je požadováno i když je turbo vyčištěno a seřízeno podle základního Testu.

Snížení plnícího tlaku může být mimo jiné způsobeno:

 • ztrátou tlaku ve výfukové části turbodmychadla v důsledku deformovaného tepelného štítu (způsobené extrémně vysokými teplotami)

 • opotřebováním a špatně těsnící variabilní geometrií naklápěcích lopatek regulace turba

 • kulatými špičkami lopatek turbíny kola a kompresorové kolo vlivem opotřebení

 • špatnými rozměry skříně turbíny a skříně kompresoru

V takovém případě opotřebení, jen základní seřízení regulace turba může vést více či méně k výraznému snížení nebo dokonce na celkový nedostatek plnícího tlaku u starších nebo špatně (levně) zrepasovaných turbodmychadel.

Funkce měření poměru plnicího tlaku zajistí, aby turbodmychadlo dávalo správné hodnoty plnicího tlaku před instalací do auta.

Poměr plnicího tlaku se měří na vstupu a výstupu turbodmychadla. Při měření se simuluje spojení mezi výstupem turbodmychadla a motorem auta, kde se hromadí vzduch produkovaný z kompresorového kola. Díky tomu, v průběhu měření, turbodmychadlo pracuje pod zatížením, jako v autě. Výsledek měření je porovnán s poměrem plnicího tlaku nových, originálních turbodmychadel. V případě, že poměr plnicího tlaku je mimo normu, je možné turbo seřídit zvýšením nebo snížením průtoku turbodmychadla. Je však důležité, aby rychlost proudění zůstla v normě.

Pouze dynamické nastavení regulace turba podle poměru plnicího tlaku měřeném na výstupu turbodmychadla, zaručuje, že vaše turbodmychadlo vyprodukuje naprosto stejné množství plnicího tlaku po instalaci do auta jako nové originální turbodmychadlo.

 

 

Zátěžový Test kompresoru turba

Při této zkoušce se postupně zrychluje turbodmychadlo od nuly až do předem přednastavených otáček a zárověň probíhá měření množství vyprodukovaného vzduchu v závislosti na otáčkách kompresorové vrtulky turba. Výsledek měření je porovnán s novým, originálním turbodmychadlem, takže si můžete ověřit, že vaše turbodmychadlo má stejný nebo lepší výkon kompresoru než původní turbodmychadlo. Výsledkem mohou být vytištěny v protokolu v grafické podobě.

Díky této funkci můžete snadno odhalit, zda může být problém na straně turba nebo ne.

V přídadě, že tento test vychází negativně, bývá nejčastěji problém ve vydřených obalech turba (kompresorová skříň – šnek na straně sání) nebo přidřené ložiska turba. U levných repasí se často stává, že je turbo osazeno kompresorovou skříní z totálně havarovaného turba, nebo použité kompresorové kolo je špatně vyrobeno nebo je turbo osazeno jiným typem kompresoru. Pozor, tyto drobné odchylky nejsou okem rozeznatelné.

 

 

Kontrola vyvážení rotoru turba + test úniku oleje

Nejdůležitější podmínkou pro dlouhou životnost turba je co nejlepší vyvážení. Špatné vyvážení rotoru turba (hřídelka a vrtulky) se projevuje zvukovými projevy, tzv.houkáním nebo pískáním. Tento zvuk způsobují vibrace na hřídeli turba a ty poškozují ložiska a mohou vést až k totální destrukci turba. Včasné zachycení a odstranění tohoto problému může značně prodloužit životnost Vašeho turba.

Vymontovaný střed turba se napojí na olejovou soustavu jako v autě a po zahřátí na provozní teplotu se zkontroluje případný únik oleje a proběhne Test a případná korekce vibrací na ideální úroveň při vysokých otáčkách (max. 250.000ot./min, dle typu turba).